De granaatappel is een vrucht die tot de verbeelding spreekt. Granaatappels zijn oorspronkelijk afkomstig uit Perzië en worden al eeuwenlang gekweekt rond de Middellandse Zee. In veel culturen en religies speelt de granaatappel een rol. Zij staat symbool voor vruchtbaarheid, onsterfelijkheid, wijsheid en verleiding. Er wordt zelfs gezegd dat de granaatappelboom dezelfde is als de boom van de kennis van goed en kwaad, in het paradijs van Adam en Eva.

De granaatappel als zinnebeeld voor zin-volle communicatie: woorden en beelden vol zin. Zin van, zin in, mooie zinnen, met al onze zinnen…

De eerste afbeeldingen van de granaatappelboom zijn gevonden op grafschilderingen van de Egyptenaren en dateren van 2500 voor Christus. De granaatappel staat voor de vernieuwing van de natuur en wedergeboorte.  Ook in de graftombe van Toetanchamon zijn granaatappels gevonden, meegegeven als symbool voor onsterfelijkheid. Daarnaast symboliseert de granaatappel eenheid én diversiteit: de ronde vorm (eenheid) bevat een enorm aantal pitten. Deze metafoor is prachtig te gebruiken voor het leven en de mensheid.

Griekse mythologie

Granaatappels spelen een grote rol in de Griekse mythologie. In een van de beroemdste mythes gebruikt Hades, de god van de onderwereld, een granaatappel om Zeus’ dochter Persephone te verleiden om zes maanden per jaar bij hem te zijn. En als Persephone in de onderwereld vertoeft, is het winter op aarde.

Boeddhisme

In China is het een van de drie gezegende vruchten van het boeddhisme. De granaatappel wordt daar gezien als een vrucht met geconcentreerde levenskracht en men dicht haar artistieke inspiratie toe.

Hindoeïsme

Ganesha, de god die Hindoes vereren als god van alle begin en van de kunst, wordt vaak afgebeeld met een granaatappel in de hand. Ganesha houdt van de granaatappel, de ‘veelzadige’, omdat zij voorspoed en vruchtbaarheid symboliseert.

Islam

Granaatappels komen veelvuldig voor in Islamitische kunst en architectuur. De legende wil dat elke granaatappel een zaadje bevat dat rechtstreeks van het Paradijs komt.

Jodendom

Als teken van rijkdom en vruchtbaarheid wordt de granaatappel ook gebruikt in de aankleding van de eerste tempel van Koning Salomo. Beide pilaren bij de ingang zouden zijn getooid met 2 rijen van granaatappels.

Christendom

De granaatappel komt vaak aan bod in het Oude Testament. In het Hooglied worden bijvoorbeeld de wangen van de vrouw vergeleken met een granaatappel.

In de christelijke kunst zijn granaatappels een krachtig symbool. In werken van Botticelli, Raphael en Lippi symboliseren ze overvloed, hoop, geestelijke inspiratie en kuisheid. Het Christendom heeft ook de heidense betekenis van onsterfelijkheid overgenomen en de opstanding van Christus eraan gekoppeld. Daardoor zien we het Christuskind regelmatig afgebeeld met een granaatappel. Soms komen we nog granaatappels tegen in kerkversieringen rond Pinksteren.

China

Granaatappels werden voor het eerst in China ingevoerd uit het Midden-Oosten via de legendarische Zijderoute. Ze werden een populair huwelijksgeschenk en drukten de wens uit dat de bruid veel kinderen zou krijgen.

Pompeï

Granaatappels werden in Rome ingevoerd via Carthago en werden afgebeeld in mozaïeken, in het bijzonder in het Huis van de boomgaard in Pompeii. Vrouwen droegen een hoofdtooi van granaatboomtwijgjes als getuige van hun huwelijksstatus.

Moderne kunst

Granaatappels spelen een rol in moderne kunststromingen zoals het postimpressionisme, het fauvisme, het kubisme en het surrealisme. Je komt ze tegen in werken van Cézanne, Matisse, Picasso en Dalí.

Superfood

De laatste tijd staan granaatappels in de belangstelling als onderdeel van de gezondheidscultus. Granaatappels zijn een bron van kalium en vitamine C, maar vooral van polyfenolen. Deze anti-oxidanten helpen vrije radicalen in het lichaam op te ruimen. Maar ook in vroeger tijden was al bekend dat granaatappels heilzaam zijn. De Griekse arts Pedanius Dioscorides vermeldt granaatappels in zijn beroemde werk ‘De Materia Medica’ (1e eeuw n. Chr., standaardwerk voor de farmacologie).

© Copyright - Studio Granaatappel