Heleen Litmaath

Vormgever bij afscheid

Wat is ritueelbegeleiding?
Ritueelbegeleiding is begeleiding bij het afscheidsritueel, een uitvaart dus. Nog niet zo lang geleden was dit het terrein van de pastoor en de dominee. Tegenwoordig geven we vaak zelf vorm aan belangrijke levensmomenten, zo ook aan het afscheid van iemand die overleden is.

Een uitvaartondernemer neemt de volledige organisatie op zich in de week van sterven en uitvaart. Een ritueelbegeleider zorgt specifiek voor de inhoud van de afscheidsviering. Op de dag van het afscheid werken de uitvaartleider en de ritueelbegeleider samen om het afscheid precies zo vorm te geven als u dat wenst.

Een persoonlijk afscheid
Een persoonlijk ingekleurd afscheid kan heel mooi en troostend zijn. Het vormt een basis om goed te rouwen, het is een samenzijn dat van grote betekenis is voor nabestaanden en andere aanwezigen.
Ik zie het afscheid als een overgang tussen het leven mét en het leven zonder de overledene. De afscheidsceremonie is zowel bedoeld om een tijdperk af te ronden als om een nieuw tijdperk te laten beginnen.

Heleen als ritueelbegeleider
Mijn rol als ritueelbegeleider kan tijdens de afscheidsceremonie leidend zijn maar ook begeleidend. Wilt u als familie zoveel mogelijk zelf doen? Of geeft u het spreken liever uit handen? Zijn er kinderen die iets willen doen? Welke muziek moet er zéker klinken? Wilt u de mensen iets meegeven als herinnering? Samen maken we er een waardevolle ceremonie van. Een afscheid dat past bij de overledene én een gebeurtenis van blijvende betekenis voor u.